Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках

ВІД ІДЕОЛОГІЇ ДО РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДМИТРА ДОНЦОВА ТА УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У 1920-Х РОКАХ

Богдан ГАЛАЙКО orcid.org/0000-0002-9543-6290 кандидат історичних наук, директор НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано суспільно-політичну ситуацію на західноукраїнських землях у 1920-х роках, які були окуповані польським військом та увійшли до складу Польської держави. Показано польсько-українські взаємини того часу, політику польських органів влади […]

Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня

АНТРОПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ІРПЕНЯ

Олена СОБОЛЄВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Оксана ОВСІЮК кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ

Тіна ПОЛЕК кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті за допомогою етнографічних методів та ментального картографування на прикладі м. Ірпеня здійснено антропологічне дослідження значення […]

Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект та актуальні проблеми

ЛУЦЬКЕ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Ірина ВОРОНЧУК доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Розглядається історіографічний аспект вивчення Луцького Хрестовоздвиженського братства, аналізуються джерельна база та погляди істориків на процеси виникнення і становлення братства, особливості функціонування тощо. На підставі узагальнення існуючого доробку зроблено висновок про актуальні проблеми подальшого вивчення історії […]

Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРЧУВАННЯ ВОЛИНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Ніна ПАЛАМАРЧУК науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток людини, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової документації земських та ґродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію про продукти харчування ранньомодерного населення […]