Якою бути історії давньої України?

ЯКОЮ БУТИ ІСТОРІЇ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ?

Сергій НАЛИВАЙКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються проблеми та перспективи вітчизняної історичної науки у питанні дослідження давньоукраїнської історії. Автор вважає, що написання нової, науково спроможної історії України давньої доби є одним із найбільш актуальних та суспільно значущих завдань вітчизняної історичної й українознавчої […]

Діяльність українських громадських жіночих організацій у Канаді (1918—1939 рр.)

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КАНАДІ (1918–1939 рр.)

Олеся ДЗИРА аспірантка НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про громадську активність українок у діаспорі Канади у міжвоєнний період, охарактеризовано їхню участь у ліберальному, консервативному, націоналістичному, комуністичному рухах та створення власних товариств. Ключові слова: українська діаспора Канади, жіночі громадські організації, ліберали, консерватори, націоналісти, комуністи.

[…]

Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері): сучасний стан

УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІАДРІНА (ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРІ): СУЧАСНИЙ СТАН

Тетяна ШЕВЧЕНКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. Стаття присвячена українським студіям в одному з провідних українознавчих центрів Німеччини Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Бранденбурґ). Висвітлюється українознавча діяльність факультетів культурології, економічних наук і права. Ключові слова: українознавство, українські студії, Німеччина, Європейський університет […]

Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ НОВОГО СВІТУ ОЧИМА ДЖОНА ЛЕРА

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. Стаття присвячена канадському досліднику Джону Леру, розглянуто етапи його наукової біографії та здійснено огляд праць, присвячених українському культурному ландшафту в Північній та Південній Америці. Ключові слова: Джон Лер, канадська україністика, культурний ландшафт, українці Канади, українці Південної […]

Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс

ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС

Наталія ОСАДЧАнауковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті висвітлено погляди вчених-мовознавців на проблему білінгвізму, розглянуто різновиди двомовності, зроблено спробу проаналізувати питання двомовності в українській державі, законодавчу базу з мовного питання, психологічний чинник переходу на російську мову українців.Ключові слова: українська мова, колонізаційна політика, мовна політика, постколоніалізм, креоли, білінгвізм, […]

Взаємодія або конфлікт: міжконфесійна ситуація навколо мусульманських святинь Криму

ВЗАЄМОДІЯ АБО КОНФЛІКТ: МІЖКОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ НАВКОЛО МУСУЛЬМАНСЬКИХ СВЯТИНЬ КРИМУ

Олена CОБОЛЄВАкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті розглядається питання міжконфесійної взаємодії та традицій спільного використання сакрального простору в Криму, котрі відображені в літературних джерелах та спогадах респондентів. Соціальні та демографічні зміни ХХ століття (примусова міграція, радянська політика в сфері релігії, […]

Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ОВРУЦЬКОЇ ЕТНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОНУ ТА АРХЕОЛОГІЇ НАНУ У 2016 РОЦІ

Леонід ЗАЛІЗНЯКдоктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Юрій ФІГУРНИЙкандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. Стаття знайомить читача з попередніми результатами роботи першої комплексної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ на Овруцькому кряжі з метою […]

Державотворча діяльність українця Ярослава Потапенка (1975—2016)

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦЯ ЯРОСЛАВА ПОТАПЕНКА (1975−2016)

Юрій ФІГУРНИЙ кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізується державотворча діяльність патріота-націоналіста Я. Потапенка. Автор переконаний, що саме такі героїчні постаті сприяють становленню української національної ідеї – побудові цивілізованої української держави. Ключові слова: Ярослав Потапенко, українці, Революція Гідності, державотворчі процеси.

PDF

[…]

Етнокультурні явища на сторінках Атласу історії української державності

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЯВИЩА НА СТОРІНКАХ АТЛАСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Олег ЧИРКОВ науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Автор дослідив висвітлення етнокультурних явищ в Атласі історії української державності, виданому науково-виробничою фірмою «Карти і Атласи» українською мовою у Львові 2013 р. як науково-популярне видання. Виявлені в атласі знання про етнокультурні явища, що відбувалися на теренах української частини […]

Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920—1930-х рр. XX століття

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЕТНОПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В КРИМСЬКІЙ АРСР У 1920–1930-Х РР. XX СТОЛІТТЯ

Олена ГАЗІЗОВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті розкрито роль культурно-освітніх процесів в Кримській АРСР у контексті процесу реалізації більшовицьким режимом національної етнополітики в 20–30-х роках XX століття у національно-культурному […]