До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро)

ДО ПЕРСПЕКТИВ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ СТУДІЙ (У КОНТЕКСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПОТАМОНІМА ДНІПРО)

Сергій НАЛИВАЙКОкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті на тлі новітнього тлумачення потамоніма «Дніпро» розглянуто перспективи сучасних індоєвропейських ономастичних студій у контексті реконструкції етнокультурної історії Східної Європи у давню добу.Ключові слова: індоєвропейська проблема, етнокультурна історія України, етимологія, ономастика, гідронімія, потамонім, Дніпро, […]

Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича

ВНЕСОК ВОЛОДИМИРА БАРАНА У ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

Юрій ФІГУРНИЙ кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано внесок знаного археолога, етнолога, історика В. Барана у дослідження давнього Галича (Крилоського городища). Багаторічними археологічними дослідженнями княжого Галича В. Баран суттєво поповнив наші знання про історію столиці Галицько-Волинської держави. Ключові слова: Україна, українці, В. Баран, […]

Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі

ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті виявлена неоднозначність поняття «гуманітарна сфера» внаслідок конотації із поняттям «гуманітарні науки». Натомість у мовах провідних цивілізованих країн поняття «гуманітарний» має стосунок лише до добробуту людей або до браку такого стану. Аналіз нормативної документації […]

Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ-ПЕЙЗАЖИСТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Любов ОТРОШКОнауковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті репрезентовано український контекст творчості художників-пейзажистів ХІX ст. З’ясовано, що у творах талановитих митців Україна постає як самобутній етнокультурний феномен ХІХ ст., а не асимільовані провінції імперій.Ключові слова: Україна, природа, краєвид, пейзажний живопис.

PDF

[…]

Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників

БУДИНКИ ТВОРЧОСТІ: СУБКУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У дослідженні висвітлюється один з епізодів повсякдення українських радянських письменників, а саме проживання в Будинках творчості письменників. Написана на авторських польових матеріалах (інтерв’ю та включеного спостереження), стаття визначає структуру письменницької спільноти, а також основні його риси. Ключові слова: […]

Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими

ПСЕВДОНАУКОВІ ВЕРСІЇ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ КРИТИКА СУЧАСНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ

Ольга ШАКУРОВАнауковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядаються псевдонаукові теорії походження українського народу та наводиться їх критика провідними вітчизняними науковцями. Наголошується, що ці теорії становлять загрозу для українського соціуму, бо, використовуючи ідеї месіанства та винятковості українців, дають можливість плекати у їхніх прихильників […]

Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.)

СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УНДО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1925–1939 рр.)

Ірина КРАСНОДЕМСЬКАкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано політичні передумови виникнення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), наведена характеристика його діяльності, зокрема її форми і методи. Визначено основні напрямки практичної політики УНДО та виділено державотворчий вплив УНДО в історії України на етапі свого […]

Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі

ЕТНОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМАТИКА ІСТОРІЇ РУСИ-УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані основні напрямки етнокультурної проблематики історії Руси-України у вітчизняній історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. З’ясовано, що дослідження етнокультурної проблематики ІХ – ХІІ ст. є одним із найбільш дискусійних і перспективних […]

Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття

ВТІЛЕННЯ У ПРАКТИКУ ОФІЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНИХ ІДЕЙ НА ТЕРЕНАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Cергій ШВИДКИЙкандидат історичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація. У статті досліджується процес втілення у медичну практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на території Слобідської України в ХІХ – на початку ХХ […]

Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини

ВТРАТИ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ ВІД ДІЙ СВАВІЛЬНИХ ВОЯКІВ МИХАЙЛА КРИСИ В РОКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Микола ВИСОТІНнауковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. У статті на підставі документального матеріалу досліджується проблема порушення військової дисципліни і завдання втрат мирному населенню Волині вояками полковника Михайла Криси, відомого тим, що на різних етапах своєї кар’єри служив як українському гетьману […]