Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України

ОСНОВНІ ТИПИ ГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ ТА НЕБЕЗПЕК ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Надія ТУРПАКкандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті на матеріалі новітніх вітчизняних досліджень виділені та проаналізовані основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України. На цій основі вказується на необхідність розробки сценаріїв подолання «ризикогенності» на рівнях українського соціуму, української культури […]

Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. в інформаційно-пропагандивній діяльності ОУН(б) в Україні

АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 30 ЧЕРВНЯ 1941 р. В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН(б) В УКРАЇНІ (1940–1950 рр.)

Олег ЯРОШИНСЬКИЙ кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розглядається факт проголошення відновлення української державності у м. Львові 30 червня 1941 р. у світлі тих інтерпретацій, яких йому надавала Організація […]

Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду

Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (ВІД ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДО ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ)

Михайло ГАЛУЩАК

аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор аналізує погляди лідерів українського політичного та військового середовища щодо формування української держави та армії у період від Лютневої революції 1917 р. до проголошення Першого універсалу […]

Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства

НАЦІЄТВОРЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Юрій ФІГУРНИЙ кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізований націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 – початок 1847 рр.). Автор переконаний, що вперше в українській модерній історії братчиками була здійснена спроба перейти від культурно-просвітницької діяльності до національно-політичної боротьби. Ключові слова: Україна, українці, Кирило-Мефодіївське товариство (братство), […]

Боротьба за прицерковну власність у селі Парпурівці Вінницького повіту в контексті соціяльних і правових відносин на Правобережжі кінця XVIII — першої чверті ХІХ ст.

БОРОТЬБА ЗА ПРИЦЕРКОВНУ ВЛАСНІСТЬ У СЕЛІ ПАРПУРІВЦІ ВІННИЦЬКОГО ПОВІТУ В КОНТЕКСТІ СОЦІЯЛЬНИХ І ПРАВОВИХ ВІДНОСИН НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ СТ.

Арсен ЗІНЧЕНКО доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Олесь ПЕТРЕНКО кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Вінницької області

Анотація. Перебіг справи про прицерковну власність у селі Парпурівці розкриває прикметні особливості соціяльних, правових […]

Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РУХ У ПРОСТОРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ

Олена ГАЗІЗОВАкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського народу як корінного народу України. Досліджено сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання кримськотатарського питання. Акцентується увага на діяльності громадських організацій та політичних партій кримських татар.Ключові слова: державна етнонаціональна […]

Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014—2016 рр.

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 2014–2016 РР.

Ірина КРАСНОДЕМСЬКА кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розкрито участь української діаспори у волонтерському русі, наданні нею гуманітарної, кваліфікованої медичної, фінансової допомоги. Основна увага зосереджена на формуванні та відправці гуманітарних вантажів українській армії, передачі медичного обладнання в лікарні, […]

Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВIЙСЬКOВO-ПOЛIТИЧНOГO КOНФЛIКТУ НA СХOДI І ПІВДНІ УКPAЇНИ ЗА СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВ

Павло ГАЙ-НИЖНИК доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Леонід ЧУПРІЙ дoктop пoлiтичних нaук, кaндидaт фiлoсофських нaук, пpoфeсop НАУ

Анотація. У стaттi aнaлiзуються oсoбливoстi сучaсних вiйськoвo-пoлiтичних кoнфлiктiв (гiбpиднi, aсимeтpичнi тощо вiйни). Poзглядaються мoжливi сцeнapiї виpiшeння збpoйнoгo пpoтистoяння нa Схoдi […]