Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста)

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ІНДОІРАНСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ СТУДІЙ (ДО ДИСКУСІЇ ІСТОРИКА Й ЛІНГВІСТА)

Сергій НАЛИВАЙКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Стаття являє собою аналітичну відповідь на критичний відгук С. Вербича щодо кількох етимологій вітчизняних гідронімів, обстоюваних автором у попередніх статтях. Залучаючи дані індоіранської мовної та культурної традиції, автор додатково аргументує власну позицію, ставить […]

«Школа М. Максимовича» як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців

«ШКОЛА М. МАКСИМОВИЧА» ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Олександр ХОМЕНКО кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано вплив науки про художню словесність як провідної у першій третині XІX ст. напрямної українознавства на специфіку формування уявлень про спільнотну ідентичність українців. Підкреслено, що концепції, які постали у її системі […]

Контент-аналіз публікацій в «Українському історичному журналі»: сучасний стан дослідження історії України у Другій світовій війні

[…]

Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ПЕРШИХ ЕТАПІВ РЕПАТРІАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР

Олена СОБОЛЄВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті розглядається питання побутових, соціальних та економічних умов, у яких відбувалися перші етапи репатріації кримських татар (1980–1990), аналізуються адаптивні стратегії репатріантів. Ключові слова: кримські татари, репатріація, побут, соціальна сфера.

PDF

Поява власної нарукавної символіки у Збройних силах України в період 1991—1995 років

ПОЯВА ВЛАСНОЇ НАРУКАВНОЇ СИМВОЛІКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1991–1995 РОКІВ

Михайло СЛОБОДЯНЮК науковий співробітник відділення «Центр українських військових традицій і патріотичного виховання» НДІУ, завідувач музею історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Анотація. У статті систематизовано та розглянуто за періодами процес виникнення першої символіки Збройних сил України. Особлива увага звернута на появу в українській […]

Військове духовенство в роки Першої світової війни

ВІЙСЬКОВЕ ДУХОВЕНСТВО В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Андрій ЛОЗИНСЬКИЙ кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Анотація. У статті досліджено діяльність душпастирської служби у військових підрозділах в роки Першої світової війни. Розкрито структуру військового духовенства, основні форми і методи його роботи. Ключові слова: Перша світова війна, військове […]

«Ученый Божьей милостью» Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов

«УЧЕНЫЙ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ» МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ

Ірина ВОРОНЧУК доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. У статті порушується питання вивчення творчого доробку видатного історика, тричі доктора – доктора історії, доктора історії права, доктора державного права – М. Ф. Владимирського-Буданова. Йдеться про праці, присвячені різноманітним проблемам української історії ранньомодерної доби, написані дослідником на підставі значного […]

Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст.

ОДЯГ ЧЕЛЯДІ І НАЙМАНИХ РОБІТНИКІВ ШЛЯХЕТСЬКОГО ДВОРОГОСПОДАРСТВА НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

Владислав БЕЗПАЛЬКО науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню одягу робітників у шляхетських маєтках Волині ранньомодерної доби. Розглянуто одяг як складову тогочасних соціальних практик винагороди за службу. Визначено номенклатуру предметів одягу, який був у користуванні челяді та […]

Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів

БАЛТІЙСЬКА ЕТНОКУЛЬТУРНА ПРОВІНЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ І ФІННО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ

Леонід ЗАЛІЗНЯК доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Автор статті робить спробу реконструкції за допомогою археологічних та антропологічних матеріалів культурно-історичних витоків перших фінно-угорських та індоєвропейських народів Європи кінця епохи каменю. Йдеться про балтійське коріння фінно-угорської сім’ї народів, а також про […]

Політизація сучасних етнонаціональних процесів у Донецькому краї: ризики незворотності

ПОЛІТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОНЕЦЬКОМУ КРАЇ: РИЗИКИ НЕЗВОРОТНОСТІ

Тетяна БОЙКО

кандидат філософських наук, завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Анотація. У статті розглядаються особливості етнонаціональних процесів в Донецькій та Луганській областях, розкривається соціально-політичний ґрунт донецької ідентичності як основи відокремленого простору. Наголошується, що політизація сучасних національних відносин у регіоні виявляється у пропагуванні фейкових ідентичностей та форсуванні асиміляційних […]