Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики

УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА КУЛЬТУРА: ТВОРЧИЙ-СИНТЕТИЧНИЙ ДОСВІД МЕЛОПОЕТИКИ (ОБҐРУНТУВАННЯ І ПЕРЕКОНЛИВІ ПІДСТАВИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДО ОФІЦІЙНОГО СВЯТКОВОГО КАЛЕНДАРЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА (ДЕРЖАВНОГО ДАТІВНИКÁ) ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ)

Анатолій ЦІПКОкандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті подано історичний досвід музикування українців та культурного самопредставлення української спільноти завдяки мелосному та поетичному полотну української пісні, проаналізовано її сáмісний-ідентифікаційний потенціал. Культуру […]

Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня

АНТРОПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ІРПЕНЯ

Олена СОБОЛЄВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Оксана ОВСІЮК кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ

Тіна ПОЛЕК кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті за допомогою етнографічних методів та ментального картографування на прикладі м. Ірпеня здійснено антропологічне дослідження значення […]

Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу

УКРАЇНСЬКА МОВНА КАРТИНА СВІТУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Наталія ОСАДЧАнауковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті розглядаються погляди українських мовознавців, які займалися розробкою мовної картини світу загалом та мовної картини світу українців зокрема. Автором зроблено спробу систематизувати та конкретизувати поняття «українська мовна картина світу». Визначено та проаналізовано інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу української мовної […]

Мова та ідентичність: український вимір

МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Тетяна МАЦЬКІВаспірантка НДІУ

Анотація. У статті розглядається вплив мовного фактора на становлення національної ідентичності в сучасній Україні. Аналізуються особливості формування лінгвістичного простору України, використання української мови як державної у сфері освіти, засобах масової інформації тощо.Ключові слова: мова, національна ідентичність, українське суспільство.

PDF

Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект

СИСТЕМА ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ: УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Оксана ГУЛАкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті на основі опрацьованих шкільних та вузівських планів і програм досліджено особливості здобуття освіти у Республіці Хорватія. Висвітлено образ України та українців у змісті підручників з історії не лише хорватських шкіл, але й вищих освітніх закладів, […]

Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991—2017 рр.)

ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ АР КРИМ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ (1991–2017 РР.)

Олена ГАЗІЗОВАкандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті досліджено забезпечення прав етнічних громад Криму на освіту рідною мовою, функціонування української мови як державної в період незалежності України та в умовах анексії півострова.Ключові слова: національна […]

Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки ХХ ст. — 1991 р.)

ЕТНОГЕНЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ (50-ТІ РОКИ ХХ СТ. – 1991 Р.)

Ольга ШАКУРОВАкандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала […]

Він вірив, що Україна буде вільною (До 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича)

ВІН ВІРИВ, ЩО УКРАЇНА БУДЕ ВІЛЬНОЮ(До 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича)

Сергій ГУБСЬКИЙнауковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного українського політичного діяча, літературознавця, журналіста, голови ОУН(м) (1964–1977), головного редактора газети «Українське слово» (1948–1977) Олега Штуля. Основна увага звертається на значення його політичної і громадської спадщини для сучасних […]

Діяльність кооперативного банку «Земля» (1907—1939 рр.): джерельна база дослідження проблеми

ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНОГО БАНКУ «ЗЕМЛЯ» (1907–1939 РР.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Іван ЯНЮК здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті систематизовано та проаналізовано джерельну базу, в якій висвітлюються особливості діяльності кооперативного банку «Земля» у контексті трансформації соціально-економічної структури східногалицького […]

Давній Галич — етнокультурний центр середньовічної України

ДАВНІЙ ГАЛИЧ – ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ

Володимир БАРАН доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядається давній Галич як етнокультурний центр середньовічної України. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів Київської Русі, його дослідження допоможуть відобразити місце України і українства в […]