Внесок професора В. Кнаббе у становлення галузі механічної технології в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В. КНАББЕ У СТАНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ МЕХАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Марина ГУТНИК кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Анотація. Досліджується внесок ученого-механіка, професора Харківського практичного технологічного інституту В.С. Кнаббе у розвиток науки і освіти в галузі механічної […]

Гіпнотерапія у битві Євгена Гливи за Україну

ГІПНОТЕРАПІЯ У БИТВІ ЄВГЕНА ГЛИВИ ЗА УКРАЇНУ

Сергій БОЛТІВЕЦЬ доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу законодавчого забезпечення Державного інституту сімейної та молодіжної політики Мінмолодьспорту України

Анотація. У статті представлено життєпис, наукову і громадську діяльність психолога, психотерапевта і гіпнотерапевта Євгена Гливи. Розкрито основні наукові набутки в галузі теорії і практики психотерапевтичного використання гіпнозу, гіпнотерапії, гіпносугестії, аутогіпнозу, […]

Видатні народні митці Гуцульщини

ВИДАТНІ НАРОДНІ МИТЦІ ГУЦУЛЬЩИНИ

Іван ЗЕЛЕНЧУК кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділення «Гуцульщина» НДІУ

Ярослав ЗЕЛЕНЧУКкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Гуцульщина» НДІУ

Анотація. У статті викладено результати українознавчих експедиційних досліджень творчої співпраці видатного гуцульського музиканта Василя Івановича Грималюка і талановитого скрипкового майстра Василя Михайловича Мартищука на Івано-Франківщині.Ключові слова: Гуцульщина, митець, Василь Грималюк, […]

Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів

ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У КОМУНІКАТИВНІЙ ПРАКТИЦІ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ

Наталія ФІЛАТОВА молодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано комунікацію інтернет-користувачів щодо постаті Тараса Шевченка, розуміння його ролі, внеску, значення для сучасного українського суспільства; здійснено мовний аналіз текстів повідомлень комунікантів в інтернет-просторі. Ключові слова: Тарас Шевченко, комунікація, Інтернет, інтернет-простір, веб-ресурси, cайт, форум, блог.

PDF

[…]

Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА

Сергій ДЕНИСЮК кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Анотація. У статті розглядаються шевченкознавчі тексти видатного українського вченого Юрія Шевельова. Розкривається внесок дослідника у розвиток шевченкознавства, збагачення його теоретико-методологічних засад, осмислення окремих аспектів життя і творчості Т. Шевченка. Ключові слова: текст, шевченкознавство, теоретико-методологічні засади.

[…]

Програмові засади та світоглядні ідеї УРДП під проводом І. Багряного (1947—1963 рр.)

ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ ТА СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ УРДП ПІД ПРОВОДОМ І. БАГРЯНОГО (1947–1963 рр.)

Павло ГАЙ-НИЖНИКдоктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Олег ЯРОШИНСЬКИЙкандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розкриваються програмові засади Української революційно-демократичної партії на чолі з І. Багряним (1947–1963 рр.) та висвітлюються концептуальні позиції […]

Діяльність митрополита Полікарпа Сікорського у формуванні національної православної церкви

ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ПОЛІКАРПА СІКОРСЬКОГО У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Ірина КРАСНОДЕМСЬКА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті аналізується діяльність одного із найвідоміших будівничих Української Церкви – Блаженнішого митрополита Полікарпа (Сікорського) – у контексті складних і буремних часів боротьби за її незалежність. Ключові слова: церква, архієпископ, митрополит, автокефалія, Автономна […]

С. Глібівка: соціокультурний зріз у 1920-ті роки

С. ГЛІБІВКА: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗРІЗ У 1920-ТІ РОКИ

Олена БРАЙЧЕНКО кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті на основі архівних матеріалів висвітлено певні аспекти соціокультурного розвитку села у 20-х роках ХХ ст. Описано побутові умови, стан освіти, рівень збереженості традиційної культури, діяльність радянських органів влади. Приділено увагу і гендерним питанням: участі жінок […]

Український церковний рух на Переяславщині у 1920 — 1925 рр.: перебіг та учасники

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІУ 1920 – 1925 РР.: ПЕРЕБІГ ТА УЧАСНИКИ

Арсен ЗІНЧЕНКОдоктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. Висвітлюється розгортання українського церковного руху на Переяславщині в 1920–1925 рр., з’ясовується коло його учасників та соціокультурний контекст утворення парафій Української Автокефальної Православної Церкви.Ключові слова: автокефалія, український церковний рух, Переяславщина, Всеукраїнський православний церковний собор, парафія, […]

Селянські республіки на Миколаївщині під час революції 1917—1920 років

СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1920 РОКІВ

Сергій ГУБСЬКИЙнауковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розглядаються питання про характер повстансько-партизанського руху українського селянства на Півдні України під час національно-демократичної революції 1917–1920 рр. Основна увага звертається на створення та функціонування селянських республік на Миколаївщині в 1919 р.Ключові слова: українська революція, Україна, Миколаївщина, […]