Українознавча діяльність Валентини Борисенко

УКРАЇНОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕНТИНИ БОРИСЕНКО

Юрій ФІГУРНИЙ

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані українознавча (наукова, педагогічна, культурно-просвітницька) діяльність та життєвий шлях відомого етнографа, історика, етнолога, засновниці Київської етнографічної школи професора В. Борисенко.

Ключові слова: Україна, українці, В. Борисенко, українські етнокультурні традиції.

PDF

Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти

ПЕРШІ СВЯЩЕНИКИ-МІСІОНЕРИ УГКЦ В АРГЕНТИНІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Оксана ШЕВЧУК

молодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються причини та початок міграційних хвиль українського населення до Аргентини, суспільний стан переселенців та осередки їх осілості. Хронологічно простежуються зародження та становлення релігійно-громадського життя українських іммігрантів, роль у цьому процесі українських католицьких […]

Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ: ІСТОРИКИ ТА ТЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Тетяна ШЕВЧЕНКО

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розглянуто специфіку «особистісного фактора» в розвитку украї­нознавства в Німеччині та Австрії. Автор окреслює коло сучасних німецькомовних істориків Східної Європи, які спеціалізуються на вивченні історії України, та представляє їхній колективний портрет. 

Ключові […]

Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття

УКРАЇНОЗНАВСТВО В ТЕНДЕНЦІЯХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Юрій БЕЗЗУБ

старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація. У статті на основі розвитку сучасного наукового українознавства висвітлюються напрями його практичного використання в міжнародному поширенні українських культурних впливів та вітчизняному освітньо-виховному середовищі.

Ключові слова: українознавство, інтегративне […]

Українознавство як комплексна дисципліна та філософія освітньо-виховного процесу

УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК КОМПЛЕКСНА ДИСЦИПЛІНА ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Тетяна ПРИСЯЖНА

науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядається українознавчий зміст сучасного навчально-виховного процесу як певний ідейно-спрямовуючий вектор розвитку українського суспільства. Детально аналізується зміст курсу «Українознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах України, його переваги і можливості.

Ключові слова: філософія освіти, українознавство, навчальна програма з українознавства для […]

Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ ПАТРІОТИЗМУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Олена ГАЗІЗОВА

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті розкрито роль українознавства як головної складової всіх освітніх галузей і окремої навчальної дисципліни для формування патріотизму підростаючого покоління на засадах духовних цінностей українського народу, оптимізації розвитку громадянської культури молоді на сучасному етапі розвитку Української держави.

[…]

Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми

МІФОЛОГЕМИ У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ВІРИ ВОВК: ДО ВИТОКІВ ПРОБЛЕМИ

Ольга СМОЛЬНИЦЬКА

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті зроблено компаративний аналіз міфологем у ліриці Кобзаря і Віри Вовк. Окреслюється розвиток дослідження неоміфологізму і міфопоетики в сучасній науці. Зіставлено український, бразильський і казахський матеріал в аналізованих нами творах письменників.

[…]

Прізвища і прізвиська одного села: історія, етимологія, класифікація

ПРІЗВИЩА І ПРІЗВИСЬКА ОДНОГО СЕЛА: ІСТОРІЯ, ЕТИМОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ

Микола ТИМОШИК

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Київського національного університету культури і мистецтв

Анотація. На матеріалах, зібраних автором у селі Данина Ніжинського району Чернігівської області, простежуються тенденції з одночасним побутуванням прізвищ і прізвиськ селян. Подається класифікація назвиськ для характеристики зовнішнього вигляду, вдачі, звички чи поведінки конкретної особи.

[…]

Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення

КАНТ, ПРОГРАМА ПРОСВІТНИЦТВА ТА ЇЇ НЕМИНУЩЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті показана вагомість Кантового аналізу епохи Просвітництва для подальшого розвитку європейської культури. З’ясовані своєрідні риси підходу філософа, зокрема, вимога «самостійно мислити», диференціація двох способів ужитку розуму, утвердження простору публічності. Спеціально підкреслений тісний […]

Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х — початку 90-х років ХХ століття

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Михайло ГАЛУЩАК

аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор з’ясовує історичний контекст, у якому функціонувала неформальна преса Львова на зламі 80 – 90-х років ХХ століття, розкриває суть явища українського руху опору означеного періоду та визначної ролі самвидаву.

Ключові слова: дисидентство, рух опору, національно-визвольна […]