Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум)

МЕТОДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ ДУМ)

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті на прикладі епічного жанру дум продемонстровано, як працюють методи класифікації та систематизації в фольклористиці. Власне, теорія і практика застосування згаданих методів пов’язана з історією видання фольклорних текстів. Ключові слова: метод […]

Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ: ВІД СТВОРЕННЯ ДО ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ

Оксана ШЕВЧУКмолодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті аналізується створення українських жіночих організацій в Аргентині, Бразилії, Венесуелі та Чилі. Охарактеризовано основні напрямки діяльності жінок-емігранток: популяризація духовно-інтелектуальної спадщини українства, формування національної свідомості української громади, релігійно-патріотичне виховання дітей та молоді, організація рідномовного […]

Сучасне німецьке українознавство: Університет у Пассау

СУЧАСНЕ НІМЕЦЬКЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО: УНІВЕРСИТЕТ У ПАССАУ

Тетяна ШЕВЧЕНКОкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. Стаття дає уявлення про розвиток сучасного українознавства в Німеччині на прикладі діяльності Університету в Пассау (Нижня Баварія). Автор висвітлює роботу кафедр філософського факультету університету: кафедри нової та новітньої історії та культури Східної Європи і кафедри слов’янських літератур та […]

Опис слов’янських країн і народів у «Книзі доріг і королівств» аль-Бекрі

ОПИС СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇН І НАРОДІВ У «КНИЗІ ДОРІГ І КОРОЛІВСТВ» АЛЬ-БЕКРІ

Ірина МАРТИНЯК асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного університету ім. Івана Франка

Анотація. У статті проаналізовано фрагменти географічної компіляції «Книга доріг і королівств» андалусійського мусульманського географа і історика XI ст. аль-Бекрі. Інформація про країни і слов’янські народи, яка увійшла до книги, ґрунтується на […]

Учитель та його місія на селі: маловідомі архівні документи про суть радянізації української школи у 20—30-х роках ХХ століття

УЧИТЕЛЬ ТА ЙОГО МІСІЯ НА СЕЛІ: МАЛОВІДОМІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО СУТЬ РАДЯНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У 20–30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Микола ТИМОШИК доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Київського національного університету культури і мистецтв

Анотація. Йдеться про стан освіти в Україні після жовтневого перевороту 1917 р., управління освітою в період УНР та організаційні заходи більшовицької […]

Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941—1944 рр.)

 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ОКУПОВАНІЙ ВЕРМАХТОМ УКРАЇНІ (1941–1944 РР.)

Володимир ПОЛУДА аспірант НДІУ

Анотація. Стаття присвячена нормативно-правовій базі використання праці військовополонених у німецьких таборах на території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні військової окупації. Основну увагу приділено націонал-соціалістичній трансформації фундаментальних положень міжнародного гуманітарного права. Висвітлено окремі аспекти міжнародного права в сфері військового полону напередодні Другої світової […]

Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ — кінець ХХ ст.)

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА (СЕРЕДИНА ХІХ – КІНЕЦЬ ХХ СТ.)

Володимир БАРАН доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізується історія археологічних досліджень давнього Галича від середини ХІХ до кінця ХХ ст. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів Київської Русі, […]

Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, М. ЧУБАТОГО ТА Я. ПАСТЕРНАКА

Ольга ШАКУРОВА науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані погляди В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака на проблему походження українців. Етногенетичні концепції цих вчених автор класифікує як концепції доісторичного походження українців. Провідна ідея, що їх об’єднує: саме […]

«Поліетнічність» населення України і результати переписів 1989 та 2001 років

«ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ» НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕПИСІВ 1989 ТА 2001 РОКІВ

Володимир СКЛЯРдоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Анотація. На основі аналізу матеріалів переписів населення 1989 та 2001 років аргументовано спростовано міф про «поліетнічність» населення України. Ключові слова: Україна, українці, переписи населення, етнічний склад, міф про […]

Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії

ВНЕСОК МИХАЙЛА БРАЙЧЕВСЬКОГО У ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті висвітлюється постать відомого історика і археолога Михайла Брайчевського. Проаналізовано його наукові інтереси та громадську діяльність як видатного будівничого української національної ідеї, який присвятив своє життя для розбудови незалежної соборної України. Ключові […]