Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ НОВОГО СВІТУ ОЧИМА ДЖОНА ЛЕРА

Марина ГРИМИЧ
доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. Стаття присвячена канадському досліднику Джону Леру, розглянуто етапи його наукової біографії та здійснено огляд праць, присвячених українському культурному ландшафту в Північній та Південній Америці.
Ключові слова: Джон Лер, канадська україністика, культурний ландшафт, українці Канади, українці Південної Америки.

PDF

Comments are closed.