Якою бути історії давньої України?

ЯКОЮ БУТИ ІСТОРІЇ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ?

Сергій НАЛИВАЙКО
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються проблеми та перспективи вітчизняної історичної науки у питанні дослідження давньоукраїнської історії. Автор вважає, що написання нової, науково спроможної історії України давньої доби є одним із найбільш актуальних та суспільно значущих завдань вітчизняної історичної й українознавчої науки на сучасному етапі.
Ключові слова: українська історична наука, давня історія України, історіографія, методологія, парадигма, національний історичний наратив, хронологічні межі, походження слов’ян, походження українського народу, актуальне українознавство.

PDF

Comments are closed.