Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства

НАЦІЄТВОРЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Юрій ФІГУРНИЙ
кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізований націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 – початок 1847 рр.). Автор переконаний, що вперше в українській модерній історії братчиками була здійснена спроба перейти від культурно-просвітницької діяльності до національно-політичної боротьби.
Ключові слова: Україна, українці, Кирило-Мефодіївське товариство (братство), українські етнокультурні та націєтворчі процеси.

PDF

Comments are closed.