Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду

Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (ВІД ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДО ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ)

Михайло ГАЛУЩАК

аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор аналізує погляди лідерів українського політичного та військового середовища щодо формування української держави та армії у період від Лютневої революції 1917 р. до проголошення Першого універсалу Центральної Ради 10 (23) червня 1917 р. Також зосереджено увагу на українсько-російських взаєминах цього періоду та процесі українізації армії.

Ключові слова: військово-політична думка, Центральна Рада, ідеї федералізму, українізація армії.

PDF

Comments are closed.