Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста)

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ІНДОІРАНСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ СТУДІЙ (ДО ДИСКУСІЇ ІСТОРИКА Й ЛІНГВІСТА)

Сергій НАЛИВАЙКО
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Стаття являє собою аналітичну відповідь на критичний відгук С. Вербича щодо кількох етимологій вітчизняних гідронімів, обстоюваних автором у попередніх статтях. Залучаючи дані індоіранської мовної та культурної традиції, автор додатково аргументує власну позицію, ставить під сумнів традиційне тлумачення низки топонімів і гідронімів, аналізує методологічні підходи та перспективи розвитку вітчизняної ономастичної науки.
Ключові слова: С. Вербич, етимологія, ономастика, топонімія, гідронімія, індоіранські студії в ономастиці, методологія, тлумачення назв.

PDF

Comments are closed.