Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРЧУВАННЯ ВОЛИНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Ніна ПАЛАМАРЧУК
науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток людини, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової документації земських та ґродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію про продукти харчування ранньомодерного населення Волині.
Ключові слова: харчування, продукти, зернове господарство, тваринництво, протестація, свідчення, декрет, заповіт.

PDF

Comments are closed.