Українозневажання в сучасній вітчизняній історіографії та його контексти

УКРАЇНОЗНЕВАЖАННЯ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ЙОГО КОНТЕКСТИ

Арсен ЗІНЧЕНКО
orcid.org/0000-0002-3390-8870
доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. Виявляється українозневажальне наповнення текстів вітчизняних істориків-постмодерністів, аналізується його соціополітичний контекст.
Ключові слова: українозневажання; українофобія; постмодернізм; текст; контекст.

PDF

Comments are closed.