Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини

ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БРАНЦІВ З ТАТАРСЬКОЇ НЕВОЛІ ЗА ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Микола ВИСОТІН

науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. У статті зроблено спробу з’ясувати, чи було повернення з татарського полону суттєвим фактором зменшення демографічних втрат мирного населення Волині від дій військ Кримського ханства. На основі документального матеріалу та літописних джерел обстоюється думка, що практично весь ясир, виведений татарами до Криму, був назавжди втраченим для українського соціуму.
Ключові слова: Хмельниччина, Україна, Волинь, Кримське ханство, ясир, «поворотні втрати», «безповоротні втрати», шляхи повернення з полону, демографічні втрати.

PDF

Comments are closed.