Спротив вірян заходам російської влади у руйнуванні Уніятської церкви в Білорусії і на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. — у 1830-ті роки

СПРОТИВ ВІРЯН ЗАХОДАМ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ У РУЙНУВАННІ УНІЯТСЬКОЇ ЦЕРКВИ В БІЛОРУСІЇ І НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ. – У 1830-ТІ РОКИ*

Арсен ЗІНЧЕНКО

доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. У статті розкривається характер заходів російського імперського уряду кінця XVIII – 30-х років ХІХ ст. щодо підпорядкування парафій Уніятської церкви панівній Російській православній церкві на теренах Білорусії й Правобережної України та висвітлюються форми спротиву парафіян-уніятів і унійного духівництва адміністративно-поліційним акціям казенного «воссоединения».

Ключові слова: Уніятська церква, Російська православна церква, «воссоединение униатов», Греко-російська церква, Йосиф Семашко.

PDF

Comments are closed.