До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИКУ ДАВНІХ НАЗВ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Сергій НАЛИВАЙКО
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізується питання первісної семантики давніх назв Чорного й Азовського морів. На думку автора, глибша увага до семантичних аспектів у дослідженні давньої ономастики сприятиме не лише зростанню наукової вартісності етимологічних побудов, але й кращому розумінню змісту етнокультурних процесів розглядуваної доби в цілому.
Ключові слова: Чорне море, Понт Аксинський, Понт Евксинський, Азовське море, Меотида, Темарунда, гідронімія, ономастика, етнокультурні процеси, Циркумпонтійський регіон, Північне Надчорномор’я.

PDF

Comments are closed.