Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей

ІНТЕЛЕКТУАЛИ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ ПРО ОСВІТУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Ірина ВОРОНЧУК
доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. Розглядаються концепції та підходи європейських і вітчизняних інтелектуалів ранньомодерної доби щодо виховання та освіти дітей. Аналізується розуміння ними значення родини, родинного мікроклімату, ставлення батьків до дітей, роль батьківського прикладу у вихованні.
Ключові слова: нова концепція Людини, родина, батьки, діти, соціальний статус, ідеали виховання, освіта, батьківський приклад.

PDF

Comments are closed.