Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 — 40-х років XІX століття

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 20 – 40-Х РОКІВ XІX СТОЛІТТЯ

Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано історіографічний вимір вивчення художньої словесності в українознавстві 20–40-х років XІX ст. Підкреслено, що в конкретно-історичних умовах першої половини XІX ст. аналіз уявлень про специфіку розвитку української фольк­лористики та літературознавства тотожний дослідженню домінант суспільної ідеології українства.
Ключові слова: фольклористика, літературознавство, українознавство, інтелектуальна історія України.

PDF

Comments are closed.