Контакти

Контакти редакції:

Адреса редколегії: 01135 м.Київ, вул.Ісаакяна, 18,
НДІ українознавства, к.313-315.

Контактні телефони: (044) 236-01-28, (044) 238-05-43,
8-067-290-31-45 (відп.секретар Т.Л.Ренке).

Е-mаіl: renke88@ukr.net

Сайт Науково-дослідного інституту українознавства