№3(60)-2016

Весь номер 3(60) одним файлом


 Актуальне українознавство

Надтока Г., Горпинченко І. Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку c. 8-25

Анотація | PDF


Залізняк Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014−2016 рр. c. 26-39

Анотація | PDF


Фігурний Ю. «Русский мир» — важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців c. 40-59

АнотаціяPDF


Історичні студії

Залізняк Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) c. 60-74

АнотаціяPDF


Паламарчук Н. Проблема генезису актових книг ґродських і земських судів в українських землях XV — XVIII століть c. 75-87

АнотаціяPDF


Висотін М. Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини c. 88-100

АнотаціяPDF


Швидкий С. Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття c. 101-112

АнотаціяPDF


Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі c. 113-130

Анотація | PDF


Краснодемська І. Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) c. 131-144

Анотація | PDF


Шакурова О. Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими c. 145-164

Анотація | PDF


Українська національна культура

Гримич M. Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників c. 165-170

Анотація | PDF


Отрошко Л. Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття c. 171-185

Анотація | PDF


Україна і світ

Тимошик М. Лондон українознавчий с. 186-194

PDF


Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Терлецький В. Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі с. 195-203

Анотація | PDF


Визначні українські науковці

Фігурний Ю. Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича с. 204-221

Анотація | PDF


Дискусійна трибуна

Наливайко С. До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) с. 222-232

Анотація | PDF


Рецензії, презентації

Чупрій Л. Рецензія на монографію «Українська культура: цивілізаційний вибір» с. 233-235

PDF


Гай-Нижник П., Чирков О. Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства с. 235-242

PDF


Чирков О. Українознавчі теми міжнародної наукової конференції «Білорусь і сусіди: шляхи формування державності, міжнаціональні та міждержавні відносини» с. 243-249

PDF


Представництво Науково-дослідного інституту українознавства на форумі книговидавців у Львові с. 250-251

PDF


Бойко Т. Міжнародна наукова конференція «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України» с. 252-253

PDF


Шептицька Т. Історична пам’ять про Биківню с. 253-255

PDF