№4(61)-2016

Весь номер 4(61) одним файлом


Матеріали конференції

Терлецький В. Європейська спадкоємність і українська самобутність «Книг буття українського народу» c. 6-14

PDF


Ворончук І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи c. 15-29

PDF


Хоменко О. Шевченкова концепція розвитку української словесності як квінтесенція самостійницької ідеї кирило-мефодіївців c. 30-37

PDF


Величковська Ю. Антиколоніальні ідеї Кирило-Методіївського братства c. 38-43

PDF


Паламарчук Н. Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства c. 44-52

PDF


Висотін М. Еволюція поглядів на українське козацтво та історію Хмельниччини в історіографічній спадщині Пантелеймона Куліша c. 52-64

PDF


Поліщук В. Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов у становленні світогляду Михайла Старицького c. 65-71

PDF


Баран В. Михайло Грушевський — український державний діяч, науковець, громадянин c. 72-75

PDF


Галайко Б. Братство тарасівців в політичній мобілізації українства c. 76-83

PDF


Гринів О. Призначення третьої української інтелігенції в обґрунтуванні Миколи Міхновського c. 84-90

PDF


Шевчук О. Українська емігрантська перспектива у візії Івана Франка c. 91-96

PDF


Зінченко А. Кирило-Методіївське братство 1918—1920 рр. в українському церковному русі c. 97-102

PDF


 Актуальне українознавство

Гай-Нижник П., Чупрій Л. Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов c. 103-121

Анотація | PDF


Краснодемська І. Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014—2016 рр. c. 122-135

Анотація | PDF


Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики c. 136-149

АнотаціяPDF


Історичні студії

Зінченко А., Петренко О. Боротьба за прицерковну власність у селі Парпурівці Вінницького повіту в контексті соціяльних і правових відносин на Правобережжі кінця XVIII — першої чверті ХІХ ст. c. 150-161

АнотаціяPDF


Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства c. 162-173

АнотаціяPDF


Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду c. 174-183

АнотаціяPDF


Ярошинський О. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. в інформаційно-пропагандивній діяльності ОУН(б) в Україні c. 184-198

АнотаціяPDF


 Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Турпак Н. Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України с. 199-213

Анотація | PDF


Дискусійна трибуна

Вербич С. Про етимологію гідронімів Чорне море, Дніпро та деяких інших с. 214-216

PDF


Рецензії, презентації

Зінченко А. Про історію підручника з історії і не тільки с. 217-233

PDF


Інформація НДІУ с. 234-235

PDF