Про журнал

obkl

Журнал «Українознавство» засновано в 2001 році (свідоцтво про реєстрацію КВ №18764-7564 ПР від 09.11.2011 р.), в 2014 році перейменовано в «Україна у світовій історії» (свідоцтво КВ №20379-101179 ПР від 19.11.2013 р.).

В 2015 році повернута попередня назва «Українознавство» (свідоцтво КВ №21204-11004 ПР від 13.02.2015 р.). Входить до Переліку наукових фахових видань України з історії та філософії (категорія «Б»).

«Українознавство» – академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України. Журнал «Українознавство» розрахований на працівників освіти, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, професійних вчених і всіх, хто зацікавлений в українознавчих дослідженнях. Журнал видається у друкованій та онлайн версіях.

«Українознавство» – це журнал вільного доступу. Ми публікуємо наші статті як документи вільного доступу. Читачі мають право використовувати, поширювати та відтворювати інформацію через посилання на журнал.

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних та індексах цитування:

Академія Гугл (Google Scholar) (http://www.scholar.google.com.ua)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)

Наукова періодика України (http://journals.uran.ua)

Polish Scholarly Library (бібліотека) (http://pbn.nauka.gov.pl)

Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com)

Academic Resource Index ResearchBib (http://journalseeker.researchbib.com)

Scientific Indexing Services (http://www.sindexs.org)

Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org)

Infobase Index (http://infobaseindex.com/index.php)

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія

Положення про рецензування статей

Положення про видавничу етику та її порушення для журналу «Українознавство»