Головна

ISSN 2413-7103 (online)
ISSN 2413-7065 (print)
DOI: 10.30840

Профіль в Google Академія

 

 

 

 

 

Науковий журнал

Індексація наукового журналу «Українознавство» в Міжнародних наукометричних базах

2019 року Міжнародний науковий журнал «Українознавство» (ISSN 2413-7065), який видається Науково-дослідним інститутом українознавства, був проіндексований авторитетною наукометричною базою Index Copernicus. Індекс журналу (ICV) склав 62,43%, що відображає міжнародний потенціал видання. Науковий профіль журналу в Index Copernicus визначений в категоріях History/ Anthropology/ Literature and Literary Theory: історія, антропологія, література й теорія літератури. Наразі журнал проіндексовано в десяти наукометричних базах та індексах цитування, зокрема Polish Scholarly Library, Academic Resource Index ResearchBib, Академія Гугл (Google Scholar) тощо. До складу редакційної колегії входять науковці з Польщі, Білорусі, а також провідні професори України. Статті видання проходять незалежне подвійне сліпе рецензування та друкуються двома мовами – українською й англійською. Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу та керується ліцензією Creative Commons CC BY NC ND (із зазначенням авторства – Некомерційна – Без похідних творів). «Українознавство» є фаховим виданням із дисциплін історичного та філософського профілю, акредитованим ВАК України (категорія “Б”). Також у журналі розглядаються актуальні проблеми культурології, лінгвістики, археології, освіти, філософії та інших соціальних і гуманітарних дисциплін. Окрема увага приділяється сучасному напрямку антропології – урбаністиці; важливим є питання викладання українознавства в загальноосвітніх школах.