Авторські права

Авторські права

Автор зберігає за собою наступні права: використання Статті в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях, виготовлення копій (включаючи електронні для особистого використання).

Після отримання згоди на публікацію, підписаного автором, що веде листування, зміни в авторстві або порядку вказаних імен співавторів прийматися не будуть.

Автор надає згоду (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») на оприлюднення інформації про його особисті дані (відомості про авторів) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері науки.