№4(57)-2015

Весь номер 4(57) одним файлом


Шостак М. Заснування Київської держави в інтерпретаціях вчених української діаспори (початок ХХ століття — початок 90-х років ХХ століття) c. 8-24

Анотація PDF


Паламарчук Н. Історія запровадження ґродських і земських судів в українських землях у ХV — ХVІІ століттях c. 25-40

Анотація PDF


Висотін М. Руйнівні впливи іноземних найманців на мирне населення Волині в роки Хмельниччини c. 41-58

Анотація PDF


Семенова О. Роль державних та земських установ у розвитку шкіряного кустарного промислу Середньої Наддніпрянщини у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття c. 59-68

Анотація PDF


Дєдик О. Туринка і Ярославичі — два різних результати однієї концепції c. 69-75

Анотація PDF


Губський С. Селянські республіки на Миколаївщині під час революції 1917—1920 років c. 76-93

Анотація PDF


Зінченко А. Український церковний рух на Переяславщині у 1920 — 1925 рр.: перебіг та учасники c. 94-103

Анотація PDF


Брайченко О. С. Глібівка: соціокультурний зріз у 1920-ті роки c. 104-113

Анотація PDF


Тимошик М. Українське село періоду колективізації c. 114-124

PDF


Кіраль С. З історії боротьби проти «українських буржуазних націоналістів»: документи з архіву Хоми та Катерини Коцюбинських c. 125-144

PDF


Краснодемська І. Діяльність митрополита Полікарпа Сікорського у формуванні національної православної церкви c. 145-159

Анотація PDF


Гай-Нижник П., Ярошинський О. Програмові засади та світоглядні ідеї УРДП під проводом І. Багряного (1947—1963 рр.) c. 160-176

Анотація PDF


Денисюк С. Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова c. 177-185

Анотація PDF


Філатова Н. Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів c. 186-201

Анотація PDF


Зеленчук І., Зеленчук Я. Видатні народні митці Гуцульщини c. 202-209

Анотація PDF


Болтівець С. Гіпнотерапія у битві Євгена Гливи за Україну с. 210-221

Анотація PDF


Гутник М. Внесок професора В. Кнаббе у становлення галузі механічної технології в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття с. 222-230

Анотація PDF


Гримич М. Українські міста в роки нацистської окупації 231-232

PDF


Фігурний Ю. 400-річчя Київської академії (1615 — 2015) 233-236

PDF


Фігурний Ю. Українство в контексті світових цивілізаційних процесів 236-238

PDF


Чирков О. Пізнаємо свій рід — формуємо етнічну самосвідомість 238-244

PDF


Овсіюк О. Презентація українського перекладу книги Сергія Ціпка «Українці в Аргентині (1897—1950 рр.): творення громади» 245-246

PDF


Соболєва О. Рецензія на монографію С. Ціпка «Українці в Аргентині (1897—1950): творення громади» 246-248

PDF


Бойко Т. Круглий стіл на тему: «Родина Грушевських в історії української культури та державотворенні» 248-250

PDF


Кіраль С. «Поезієтворчість» українських заробітчан в Італії початку XXI століття у науковій рецепції Олени Гінди 250-254

PDF