№1(58)-2016

Весь номер 1(58) одним файлом


Хоменко О. 15 років часопису «Українознавство» c. 8-15

PDF


До 150-ліття Михайла Грушевського

Верба І. Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського c. 16-22

PDF


Преловська І. Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ’я c. 23-32

PDF


Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки c. 33-45

PDF


Ладний Ю. Зв’язки Михайла Грушевського з національними меншинами: перші кроки у формуванні української політичної нації в ХХ столітті c. 46-55

Анотація | PDF


Смольницька О. Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія c. 56-62

АнотаціяPDF


Історичні студії

Наливайко С. До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів c. 63-70

АнотаціяPDF


Ворончук І. Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей c. 71-88

АнотаціяPDF


Савченко О. Локалізація «татар-осадників» на землях Правобережної України в XVI—XVII ст. c. 89-98

АнотаціяPDF


Хоменко О. Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 — 40-х років XІX століття c. 99-127

АнотаціяPDF


Шостак М. Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії c. 128-135

АнотаціяPDF


Скляр В. «Поліетнічність» населення України і результати переписів 1989 та 2001 років c. 136-154

АнотаціяPDF


Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака c. 155-170

Анотація | PDF


Баран В. Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ — кінець ХХ ст.) c. 171-190

Анотація | PDF


Військова історія

Полуда В. Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941—1944 рр.) c. 191-200

Анотація | PDF


Історія української освіти

Тимошик М. Учитель та його місія на селі: маловідомі архівні документи про суть радянізації української школи у 20—30-х роках ХХ століття с. 201-222

Анотація | PDF


Україна і світ

Мартиняк І. Опис слов’янських країн і народів у «Книзі доріг і королівств» аль-Бекрі с. 223-233

Анотація | PDF


Шевченко Т. Сучасне німецьке українознавство: Університет у Пассау с. 234-245

Анотація | PDF


Українці в розселенні

Шевчук О. Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років с. 233-236

Анотація | PDF


Українська національна культура

Гримич М. Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум) с. 258-269

Анотація | PDF


Дискусійна трибуна

Залізняк Л. Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? с. 270-277

PDF


Рецензії, презентації

Бойко С. Підсумки проведення науково-практичного семінару «Шляхи впровадження концепції національно-патріотичного виховання у викладанні предметів шкільного курсу» с. 279-281

PDF


Бойко Т. Візія Української держави в ідеології українського націоналізму (ІII Бандерівські читання) с. 282-284

PDF


Хоменко О. Цвіт слобожанської півонії с. 285-288

PDF


ІХ Міжнародний конкурс з україно­знавства для учнів 8 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів с. 289-295

PDF


Чирков О. Українці скіфської доби: гіпотеза Сергія Корнієнка с. 296-298

PDF


Фігурний Ю. Українознавче осягнення подвижницького життя і фахових здобутків В. К. Борисенко с. 298-302

PDF