Погляди на збройну боротьбу у військово-політичній думці ЗУНР (листопад 1918 р. — липень 1919 р.)

ПОГЛЯДИ НА ЗБРОЙНУ БОРОТЬБУ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ЗУНР (ЛИСТОПАД 1918 Р. – ЛИПЕНЬ 1919 Р.)

Михайло ГАЛУЩАКorcid.org/0000-0002-6255-8101аспірант НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано погляди лідерів Західно-Української Народної Респуб­ліки щодо ведення збройної боротьби у період від Листопадового чину до початку переходу Галицької Армії за р. Збруч, а також зосереджено увагу на українсько-польських взаєминах цього періоду та процесі […]

Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду

Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду (ВІД ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДО ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ)

Михайло ГАЛУЩАК

аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор аналізує погляди лідерів українського політичного та військового середовища щодо формування української держави та армії у період від Лютневої революції 1917 р. до проголошення Першого універсалу […]

Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х — початку 90-х років ХХ століття

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Михайло ГАЛУЩАК

аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор з’ясовує історичний контекст, у якому функціонувала неформальна преса Львова на зламі 80 – 90-х років ХХ століття, розкриває суть явища українського руху опору означеного періоду та визначної ролі самвидаву.

Ключові слова: дисидентство, рух опору, національно-визвольна […]