Українозневажання в сучасній вітчизняній історіографії та його контексти

УКРАЇНОЗНЕВАЖАННЯ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ЙОГО КОНТЕКСТИ

Арсен ЗІНЧЕНКОorcid.org/0000-0002-3390-8870доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. Виявляється українозневажальне наповнення текстів вітчизняних істориків-постмодерністів, аналізується його соціополітичний контекст.Ключові слова: українозневажання; українофобія; постмодернізм; текст; контекст.

PDF

Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї

УКРАЇНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ-ДИСИДЕНТИ Й ПРАВОЗАХИСНИКИ ПРО СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДОНЕЦЬКОМУ КРАЇ

Арсен ЗІНЧЕНКО

доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. У статті аналізуються свідчення й оцінки українських інтелектуалів-дисидентів та правозахисників, вихідців із Донецького краю, щодо особливостей та характеру соціокультурних процесів, передовсім руйнування українського мовно-культурного простору й впровадження тотальної русифікації. Ключові слова: Донецький край, інтелектуали-дисиденти, руйнування ідентичности, русифікація, […]

Боротьба за прицерковну власність у селі Парпурівці Вінницького повіту в контексті соціяльних і правових відносин на Правобережжі кінця XVIII — першої чверті ХІХ ст.

БОРОТЬБА ЗА ПРИЦЕРКОВНУ ВЛАСНІСТЬ У СЕЛІ ПАРПУРІВЦІ ВІННИЦЬКОГО ПОВІТУ В КОНТЕКСТІ СОЦІЯЛЬНИХ І ПРАВОВИХ ВІДНОСИН НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ СТ.

Арсен ЗІНЧЕНКО доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Олесь ПЕТРЕНКО кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Вінницької області

Анотація. Перебіг справи про прицерковну власність у селі Парпурівці розкриває прикметні особливості соціяльних, правових […]

Український церковний рух на Переяславщині у 1920 — 1925 рр.: перебіг та учасники

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІУ 1920 – 1925 РР.: ПЕРЕБІГ ТА УЧАСНИКИ

Арсен ЗІНЧЕНКОдоктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. Висвітлюється розгортання українського церковного руху на Переяславщині в 1920–1925 рр., з’ясовується коло його учасників та соціокультурний контекст утворення парафій Української Автокефальної Православної Церкви.Ключові слова: автокефалія, український церковний рух, Переяславщина, Всеукраїнський православний церковний собор, парафія, […]

Спротив вірян заходам російської влади у руйнуванні Уніятської церкви в Білорусії і на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. — у 1830-ті роки

СПРОТИВ ВІРЯН ЗАХОДАМ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ У РУЙНУВАННІ УНІЯТСЬКОЇ ЦЕРКВИ В БІЛОРУСІЇ І НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ. – У 1830-ТІ РОКИ*

Арсен ЗІНЧЕНКО

доктор історичних наук, професор, заступник директора НДІУ

Анотація. У статті розкривається характер заходів російського імперського уряду кінця XVIII – 30-х років ХІХ ст. щодо підпорядкування парафій Уніятської церкви панівній Російській православній церкві […]