Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід і реалії сьогодення

УКРАЇНА НА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ МАПІ СУЧАСНОГО СВІТУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ orcid.org/0000-0003-3212-043X кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. Стаття присвячена своєрідному тлумаченню культурного локусу України в класичних культурно-цивілізаційних концепціях О. Шпенглера і А. Дж. Тойнбі. Незважаючи на деякі спрощення і дуже узагальнені висновки, продемонстровано, що ці концепції досі залишаються […]

Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі

ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті виявлена неоднозначність поняття «гуманітарна сфера» внаслідок конотації із поняттям «гуманітарні науки». Натомість у мовах провідних цивілізованих країн поняття «гуманітарний» має стосунок лише до добробуту людей або до браку такого стану. Аналіз нормативної документації […]

Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення

КАНТ, ПРОГРАМА ПРОСВІТНИЦТВА ТА ЇЇ НЕМИНУЩЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті показана вагомість Кантового аналізу епохи Просвітництва для подальшого розвитку європейської культури. З’ясовані своєрідні риси підходу філософа, зокрема, вимога «самостійно мислити», диференціація двох способів ужитку розуму, утвердження простору публічності. Спеціально підкреслений тісний […]