Від «мирного повстання» проти компартійної номенклатури до формування кримінального анклаву: соціогуманітарні виміри Донеччини у 90-х роках XX століття

ВІД «МИРНОГО ПОВСТАННЯ» ПРОТИ КОМПАРТІЙНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНКЛАВУ: СОЦІОГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ДОНЕЧЧИНИ У 90-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Олександр ХОМЕНКО orcid.org/0000-0001-5427-0389 кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано соціогуманітарні тенденції, які визначали розвиток Донеччини у період напередодні розпаду СРСР та впродовж першого десятиліття української Незалежності. Наголошено на важливому значенні у цих процесах […]

«Школа М. Максимовича» як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців

«ШКОЛА М. МАКСИМОВИЧА» ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Олександр ХОМЕНКО кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано вплив науки про художню словесність як провідної у першій третині XІX ст. напрямної українознавства на специфіку формування уявлень про спільнотну ідентичність українців. Підкреслено, що концепції, які постали у її системі […]

Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 — 40-х років XІX століття

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 20 – 40-Х РОКІВ XІX СТОЛІТТЯ

Олександр ХОМЕНКО науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано історіографічний вимір вивчення художньої словесності в українознавстві 20–40-х років XІX ст. Підкреслено, що в конкретно-історичних умовах першої половини XІX ст. аналіз уявлень про специфіку розвитку української фольк­лористики та літературознавства тотожний дослідженню […]