Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі

ЕТНОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМАТИКА ІСТОРІЇ РУСИ-УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані основні напрямки етнокультурної проблематики історії Руси-України у вітчизняній історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. З’ясовано, що дослідження етнокультурної проблематики ІХ – ХІІ ст. є одним із найбільш дискусійних і перспективних […]

Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії

ВНЕСОК МИХАЙЛА БРАЙЧЕВСЬКОГО У ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті висвітлюється постать відомого історика і археолога Михайла Брайчевського. Проаналізовано його наукові інтереси та громадську діяльність як видатного будівничого української національної ідеї, який присвятив своє життя для розбудови незалежної соборної України. Ключові […]

Заснування Київської держави в інтерпретаціях вчених української діаспори (початок ХХ століття — початок 90-х років ХХ століття)

ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (початок ХХ століття – початок 90-х років ХХ століття)

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядаються погляди вчених української діаспори початку ХХ ст. – початку 90-х років ХХ ст. на проблему заснування Київської Русі. Висвітлено думки авторів про походження поліетноніма […]

Заснування Київської Русі в новітніх дослідженнях українських вчених

ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В НОВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Маргарита ШОСТАК кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядаються погляди українських вчених доби незалежності на проблему походження Київської Русі, а також питання, за яких умов і ким була створена ця східнослов’янська держава. Проаналізовано праці істориків, які є прибічниками і опонентами […]