Процес витворення римської моделі титулатури

ПРОЦЕС ВИТВОРЕННЯ РИМСЬКОЇ МОДЕЛІ ТИТУЛАТУРИ

Назар БІЛЕЦЬКИЙorcid.org/0000-0002-1300-9042молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. У статті розглядається проблематика вивчення домодерної титулатури. Спираючись на аналіз уявлень про верховну владу та взаємодію правителя з елітами в Римській та Візантійській імперіях, автор пропонує основні елементи римської моделі титулатури, що стала взірцем для більшості середньовічних монархій.Ключові слова: модель титулатури; […]

Фактори семантики європейської титулатури XVII століття

ФАКТОРИ СЕМАНТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТИТУЛАТУРИ XVII СТОЛІТТЯ

Назар БІЛЕЦЬКИЙ молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. У статті розглядаються складові титулатурної системи XVII ст. на основі книги англійського правника Джона Селдона «Титули честі». Як наслідок аналізу пропонуються фактори семантики європейської титулатури, що значно покращують інтерпретацію певного титулу. Ключові слова: титулатура, Джон Селдон, титулярні атрибути, […]

Теорія ввічливості та теорія звертань як перспективне методологічне поле для аналізу дипломатичних листів ранньомодерної доби

ТЕОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ТЕОРІЯ ЗВЕРТАНЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНЕ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ЛИСТІВ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Назар БІЛЕЦЬКИЙ

молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. У статті розглядаються теорія ввічливості та теорія звертань, за допомогою яких відкривається перспектива якіснішої інтерпретації дипломатичного джерельного матеріалу ранньомодерної доби в нашому регіоні. Пропонується методологічне поле для майбутніх досліджень з […]