Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВIЙСЬКOВO-ПOЛIТИЧНOГO КOНФЛIКТУ НA СХOДI І ПІВДНІ УКPAЇНИ ЗА СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВ

Павло ГАЙ-НИЖНИК доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Леонід ЧУПРІЙ дoктop пoлiтичних нaук, кaндидaт фiлoсофських нaук, пpoфeсop НАУ

Анотація. У стaттi aнaлiзуються oсoбливoстi сучaсних вiйськoвo-пoлiтичних кoнфлiктiв (гiбpиднi, aсимeтpичнi тощо вiйни). Poзглядaються мoжливi сцeнapiї виpiшeння збpoйнoгo пpoтистoяння нa Схoдi […]

Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР

ПОЗИЧКОВІ АКЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ УРЯДУ УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою «Pabisco» у 1921–1922 рр.)

Павло ГАЙ-НИЖНИКдоктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Анотація. Висвітлюється спроба уряду УНР здійснити державну позику у приватної фірми «Pabisco» протягом 1921–1922 років. Аналізуються різні складові договору, перебіг його обговорення Фінансовою комісією та Радою міністрів УНР, а також […]

Програмові засади та світоглядні ідеї УРДП під проводом І. Багряного (1947—1963 рр.)

ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ ТА СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ УРДП ПІД ПРОВОДОМ І. БАГРЯНОГО (1947–1963 рр.)

Павло ГАЙ-НИЖНИКдоктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Олег ЯРОШИНСЬКИЙкандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розкриваються програмові засади Української революційно-демократичної партії на чолі з І. Багряним (1947–1963 рр.) та висвітлюються концептуальні позиції […]