Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України

ПОСТДЕПОРТАЦІЙНИЙ КРИМ В СОЦІОДЕМОГРАФІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ УРСР ТА ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Олена ГАЗІЗОВАorcid.org/0000-0002-5353-5637кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано демографічні, національні та соціальні зміни у структурі населення АР Крим у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст. та їх вплив на етнополітичну ситуацію на півострові.Ключові слова: демографічний склад; […]

Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991—2017 рр.)

ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ АР КРИМ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ (1991–2017 РР.)

Олена ГАЗІЗОВАкандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті досліджено забезпечення прав етнічних громад Криму на освіту рідною мовою, функціонування української мови як державної в період незалежності України та в умовах анексії півострова.Ключові слова: національна […]

Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РУХ У ПРОСТОРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ

Олена ГАЗІЗОВАкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського народу як корінного народу України. Досліджено сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання кримськотатарського питання. Акцентується увага на діяльності громадських організацій та політичних партій кримських татар.Ключові слова: державна етнонаціональна […]

Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920—1930-х рр. XX століття

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЕТНОПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В КРИМСЬКІЙ АРСР У 1920–1930-Х РР. XX СТОЛІТТЯ

Олена ГАЗІЗОВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті розкрито роль культурно-освітніх процесів в Кримській АРСР у контексті процесу реалізації більшовицьким режимом національної етнополітики в 20–30-х роках XX століття у національно-культурному […]

Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ ПАТРІОТИЗМУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Олена ГАЗІЗОВА

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті розкрито роль українознавства як головної складової всіх освітніх галузей і окремої навчальної дисципліни для формування патріотизму підростаючого покоління на засадах духовних цінностей українського народу, оптимізації розвитку громадянської культури молоді на сучасному етапі розвитку Української держави.

[…]