Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників

БУДИНКИ ТВОРЧОСТІ: СУБКУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У дослідженні висвітлюється один з епізодів повсякдення українських радянських письменників, а саме проживання в Будинках творчості письменників. Написана на авторських польових матеріалах (інтерв’ю та включеного спостереження), стаття визначає структуру письменницької спільноти, а також основні його риси. Ключові слова: […]

Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ НОВОГО СВІТУ ОЧИМА ДЖОНА ЛЕРА

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. Стаття присвячена канадському досліднику Джону Леру, розглянуто етапи його наукової біографії та здійснено огляд праць, присвячених українському культурному ландшафту в Північній та Південній Америці. Ключові слова: Джон Лер, канадська україністика, культурний ландшафт, українці Канади, українці Південної […]

Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум)

МЕТОДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ ДУМ)

Марина ГРИМИЧ доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Анотація. У статті на прикладі епічного жанру дум продемонстровано, як працюють методи класифікації та систематизації в фольклористиці. Власне, теорія і практика застосування згаданих методів пов’язана з історією видання фольклорних текстів. Ключові слова: метод […]