Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста)

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ІНДОІРАНСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ СТУДІЙ (ДО ДИСКУСІЇ ІСТОРИКА Й ЛІНГВІСТА)

Сергій НАЛИВАЙКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Стаття являє собою аналітичну відповідь на критичний відгук С. Вербича щодо кількох етимологій вітчизняних гідронімів, обстоюваних автором у попередніх статтях. Залучаючи дані індоіранської мовної та культурної традиції, автор додатково аргументує власну позицію, ставить […]

До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро)

ДО ПЕРСПЕКТИВ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ СТУДІЙ (У КОНТЕКСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПОТАМОНІМА ДНІПРО)

Сергій НАЛИВАЙКОкандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті на тлі новітнього тлумачення потамоніма «Дніпро» розглянуто перспективи сучасних індоєвропейських ономастичних студій у контексті реконструкції етнокультурної історії Східної Європи у давню добу.Ключові слова: індоєвропейська проблема, етнокультурна історія України, етимологія, ономастика, гідронімія, потамонім, Дніпро, […]

Якою бути історії давньої України?

ЯКОЮ БУТИ ІСТОРІЇ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ?

Сергій НАЛИВАЙКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються проблеми та перспективи вітчизняної історичної науки у питанні дослідження давньоукраїнської історії. Автор вважає, що написання нової, науково спроможної історії України давньої доби є одним із найбільш актуальних та суспільно значущих завдань вітчизняної історичної й українознавчої […]

До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИКУ ДАВНІХ НАЗВ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Сергій НАЛИВАЙКО кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізується питання первісної семантики давніх назв Чорного й Азовського морів. На думку автора, глибша увага до семантичних аспектів у дослідженні давньої ономастики сприятиме не лише зростанню наукової вартісності етимологічних побудов, але […]