Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРЧУВАННЯ ВОЛИНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Ніна ПАЛАМАРЧУК науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток людини, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової документації земських та ґродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію про продукти харчування ранньомодерного населення […]

Проблема генезису актових книг ґродських і земських судів в українських землях XV — XVIII століть

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ АКТОВИХ КНИГ ҐРОДСЬКИХ І ЗЕМСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XV – XVIII СТОЛІТЬ

Ніна ПАЛАМАРЧУК науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. Розглядається проблема походження та запровадження актової документації ґродських і земських судів на території України, висвітлюються урядові заходи щодо збереження актових книг. Ключові слова: генезис, актова книга, ґродська книга, земська книга, […]

Історія запровадження ґродських і земських судів в українських землях у ХV — ХVІІ століттях

ІСТОРІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ҐРОДСЬКИХ І ЗЕМСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХV – ХVІІ СТОЛІТТЯХ

Ніна ПАЛАМАРЧУК науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Анотація. У статті висвітлюється історія запровадження ґродських та земських судів в українських землях на основі загальнодержавних кодексів (Статутів) Великого князівства Литовського. Описується порядок судочинства та функції судів, показано їх відмінності. Розкривається наполеглива […]