Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки ХХ ст. — 1991 р.)

ЕТНОГЕНЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ (50-ТІ РОКИ ХХ СТ. – 1991 Р.)

Ольга ШАКУРОВАкандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала […]

Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими

ПСЕВДОНАУКОВІ ВЕРСІЇ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ КРИТИКА СУЧАСНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ

Ольга ШАКУРОВАнауковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті розглядаються псевдонаукові теорії походження українського народу та наводиться їх критика провідними вітчизняними науковцями. Наголошується, що ці теорії становлять загрозу для українського соціуму, бо, використовуючи ідеї месіанства та винятковості українців, дають можливість плекати у їхніх прихильників […]

Теорії ранньосередньовічного походження українців у дослідженнях сучасних українських вчених

ТЕОРІЇ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Ольга ШАКУРОВА науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються теорії ранньосередньовічного походження українського народу у дослідженнях сучасних українських науковців. На думку більшості вітчизняних дослідників, етногенез українців розпочався у середині І тис. н.е., а саме у V – VII ст. Ключові слова: Україна, українці, […]

Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, М. ЧУБАТОГО ТА Я. ПАСТЕРНАКА

Ольга ШАКУРОВА науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані погляди В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака на проблему походження українців. Етногенетичні концепції цих вчених автор класифікує як концепції доісторичного походження українців. Провідна ідея, що їх об’єднує: саме […]

Проблема походження українців у сучасній українській історіографії

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Ольга ШАКУРОВА молодший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті проаналізовані історіографічні розвідки сучасних українських вчених, присвячені походженню українців. Автором були розглянуті як праці відомих науковців, так і початківців. Автор переконаний, що історіографія походження українського етносу потребує всебічного наукового аналізу. Ключові слова: етногенез, українська історіографія, походження українців.

[…]