Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України

ОСНОВНІ ТИПИ ГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ ТА НЕБЕЗПЕК ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Надія ТУРПАКкандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті на матеріалі новітніх вітчизняних досліджень виділені та проаналізовані основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України. На цій основі вказується на необхідність розробки сценаріїв подолання «ризикогенності» на рівнях українського соціуму, української культури […]