Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів

БАЛТІЙСЬКА ЕТНОКУЛЬТУРНА ПРОВІНЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ І ФІННО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ

Леонід ЗАЛІЗНЯК доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Автор статті робить спробу реконструкції за допомогою археологічних та антропологічних матеріалів культурно-історичних витоків перших фінно-угорських та індоєвропейських народів Європи кінця епохи каменю. Йдеться про балтійське коріння фінно-угорської сім’ї народів, а також про […]

Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.)

КИЄВОРУСЬКЕ КОРІННЯ АВТОХТОННОГО НАСЕЛЕННЯ ОВРУЧЧИНИ  (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.)

Леонід ЗАЛІЗНЯК доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті досліджується питання безперервності етнокультурного розвит­ку корінного населення Овруччини з Х−ХІІІ ст. Генетичний зв’язок автохтонів Овруцького кряжу з руським населенням регіону княжих часів є переконливим аргументом на користь ранньосередньовічної […]

Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014−2016 рр.

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014−2016 РР.

Леонід ЗАЛІЗНЯКдоктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті робиться спроба з’ясувати історичні витоки та цивілізаційну суть російсько-української війни 2014−2016 рр. шляхом аналізу історії Східної Європи з позицій цивілізаційного підходу, заснованого О. Шпенглером та А. Тойнбі.Ключові слова: європейська та євразійська цивілізації, азійська […]

Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ОВРУЦЬКОЇ ЕТНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА МОНУ ТА АРХЕОЛОГІЇ НАНУ У 2016 РОЦІ

Леонід ЗАЛІЗНЯКдоктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Юрій ФІГУРНИЙкандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Анотація. Стаття знайомить читача з попередніми результатами роботи першої комплексної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ на Овруцькому кряжі з метою […]